Samtalsgrupp för dig med egen erfarenhet av bipolaritet eller depression

Samtalsgrupp för själverfarna riktar sig till personer med egen erfarenhet av bipolär sjukdom och/eller depressionssjukdomar. Gruppen består av människor med gemensamma erfarenheter och upplevelser, vilket gynnar en otvungen stämning och att man vågar vara öppen med sina problem och utbyta erfarenheter av såväl praktiska som känslomässig natur. Modellen är en väl fungerande grupprocess för att lindra oro och förbättra välbefinnandet hos de drabbade. I Samtalsgruppen gäller tystnadsplikt vilket ger trygghet och skapar respekt för varandra.

Deltagandet är kostnadsfritt och sker i samarbete mellan Föreningen Balans i Gävleborg och Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg.

Anmälan sker på > Vuxenskolan Gävleborg’s webbplats <