Om föreningen

Föreningen Balans verkar för personer med bipolära och Depressions  besvär samt deras närstående. Föreningen bildades 1997 av patienter och deras närstående med stöd av Affektivt Centrum vid S:t Görans sjukhus i Stockholm.

2008 bildades en lokalförening i Gävle och fler lokalföreningar har bildats de senaste åren. Den ursprungliga föreningen som finns i Stockholm har nu ombildats till ett riksförbund istället och en lokal Stockholmsförening finns också. Se mer information under länkar.

Föreningens övergripande mål och syften

 • Skapa gemenskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för föreningens medlemmar
 • Medverka till att information om depressionssjukdomar sprids i olika sammanhang.
 • Vara aktiv och påverka i frågor som gäller psykiatrisk vård på lokal nivå i kommuner och landsting.
 • Anordna föreläsningar och andra aktiviteter för medlemmar och intresserade.

Vi har samtalsgrupper för patienter och närstående

Exempel på teman i samtalsgrupp:

 • Tidiga tecken på en sjukdomsperiod
 • Nätverkskontakt
 • Vad får mig att må bra/dåligt
 • Anhörigas problem
 • Alternativa behandlingsmetoder
 • Självkänsla/självförtroende
 • Tala med andra om det viktiga i livet
 • Ingå i ett nätverk där jag är jämställd
 • Ta hänsyn till mina behov

I Gävle samarbetar med:

Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg,

ATTENTION

Treklövern 

Personligt ombud Gävle 

RSMH

Schizofreniföreningen Gästrikland

ÅSS Gävle

SPES

Gävle Kommun Omvådnad

Landstingret Gävleborg